Підписатися на RSS

Професійна орієнтація


/Files/images/prof.jpg - це система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії. Компонентами профорієнтаційної роботи в освітньому закладі є професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

У Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, визначено такі етапи профорієнтаційної роботи зі школярами різного віку:

а) початковий (пропедевтичний) етап: ознайомлення дітей у процесі освітньої діяльності з найпоширенішими професіями, виховання позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості, здатності до взаємодії з іншими особами в процесі діяльності.

б) пізнавально-пошуковий (5-7 класи) етап: формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю, а також систематичне ознайомлення з професіями.

в) базовий (визначальний) (8-9, 8-12 класи) етап: вивчення наукових основ вибору професії, її класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії. Старшокласники мають оволодіти методиками самопізнання, самооцінки, розвивати індивідуальні професійно важливі якості, формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з власними можливостями та кон'юнктурою ринку праці.

Джерело: https://pidruchniki.com/1047031935033/pedagogika/proforiyentatsiyna_robota_shkoli

Перші кроки до професійного самовизначення


Кiлькiсть переглядiв: 1256