Підписатися на RSS

/Files/images/pupils.jpg

Особливості організації 2022-2023 н.р.>>>

НАВЧАННЯ під час ВІЙНИ: ДОВІДНИК>>>

Пам'ятка учню/учениці

Права та обов’язки учнів (вихованців) як учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти визначають:


1. Закон України «Про освіту» (ст.53 "Права та обов'язки учнів")
2. Закон України «Про загальну середню освіту»
3. Інші нормативно-правові акти.

Учні мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність
- індивідуальну освітню траєкторію
- якісні освітні послуги
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання
- відзначення успіхів у своїй діяльності
- свободу діяльності (творчої спортивної оздоровчої культурної просвітницької наукової науково-технічної тощо)
- безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці
- повагу людської гідності
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства й експлуатації , дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня
- користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі та науковій діяльності
- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

Заборонено!

Залучати учнів під час освітнього процесу до: виконання робіт участі в заходах, не пов’язаних із реалізацією освітньої програми (крім випадків, передбачених рішенням КМУ)

Учні зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності

- досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля

- дотримувати: установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, умов договору про надання освітніх послуг (за наявності)

Кiлькiсть переглядiв: 5362